boat

اجعلوا قلوبكم بيضاء 🌼تسامحوا ابتسموا فالحياة جميلة 😁 اجعلوا الهم جانباً وامضوا قدماا إلي السعادة بالطاعات 🌹🌻🌼تحلوا حياتكم بإذن الله 😊

مسجات متنوعة

Unknown User

October 22nd 2016, 12:53 am

يَآرٍبْ آجٍعٍلُ آلُضحٍگةّ ضمِآدِةّ 😊 ۆآلُحٍزَنْ عٍنْهِ بْعٍيَدِ🌼 ۆآلُسعٍآدِةّ بْحٍيَآتٌهِ 🌻 ۆيَبْدِأ فَرٍحٍهِهِ مِنْ جٍدِيَدِ 😊

مسجات مزخرفة

Unknown User

October 17th 2016, 11:12 pm

آلَحًيِآة قُصّـهّـ قُصّـيِرهّـ 📝 وٌتٌـبًدٍأ لَحًظُهّـ آلَوٌلَآدٍة👼 وٌتٌـنِتٌـهّـيِ بًآلَمًمًآتٌـ 👤 وٌآلَحًيِآة آلَآخِـيِرهّـ أهّـيِ آلَطِوٌيِلَهّـ وٌلَلَآبًدٍ آلَآبًدٍيِن 🌴 ِ فُـيِهّـآآ جّـنِهّـ ☁وٌفُـيِهّـآ نِآر🔥 جّـعٌلَنِآ مًنِ أهّـلَهّـآ قُوٌلَ يِآلَلَهّـ آمًيِنِ 💞

مسجات متنوعة

Unknown User

October 17th 2016, 11:11 pm

يِآلَلَيِ تٌـقُوٌلَوٌنِ آلَمًحًبًهّـ سِـهّـآلَآتٌـ💕 مًنِ حًقُکْمً بًآلَحًبً تٌـجّـهّـلَوٌنِهّـ 🌼 آلَحًبً مًآهّـوٌ کْلَآمً وٌيِقُآلَ 💕 وٌلَآ عٌلَى آلَخِـآصّـ يِقُضًـى نِهّـآرهّـ🌼 آلَحًبً دٍقُهّـ قُلَبً مًنِ غُيِر مًيِعٌآدٍ💕 وٌحًظُ عٌلَيِکْ إنِ صّـآدٍفُـ نـصيِبْکْ🌼 تٌـرتٌـآحً مًنِ آلَهّـمً وٌآحًزٍآنِ 💕 وٌطِفُـلَة هّـيِ شُـمًعٌة آلَدٍآر 🌼 وٌحًظُکْ ردٍيِ لَآصّـآر حًبًکْ نِهّـآيِآتٌـ💕 مًنِهّـآ خِـيِآنِهّـ وٌلَآ صّـآر لَغُيِرک🌼 ْ تٌـبًقُى حًسِـرهّـ دٍآخِـلَ آلَقُلَبً بًسِـکْآتٌـ 💕 وٌتٌـکْمًلَ حًيِآتٌـکْ لَوٌ تٌـبًقُى آسِـيِرهّـ 🌼

شعر

Unknown User

October 17th 2016, 11:09 pm

اضحك وشوف للي يحبك وترتاح😊 واترك من حاولو يضيقوونك😒 👌أسمع ترى هالناس أجناس.... سوي للي تشوفه صح واكمل مسيرك👍

شعر

Unknown User

October 17th 2016, 11:08 pm

لَلَيِ يِبًيِ يِرتٌـآحً عٌنِدٍيِ نِصّـيِحًة👌 قُلَبًکْ عٌلَى آلَنِآسِـ لَآ يِحًمًلَ آلَحًقُد💓ٍ وٌمًهّـمًآ حًصّـلَ خِـلَکْ قُوٌيِ👍 وٌکْوٌنِ آوٌلَ مًنِ ٌـبًدٍأ بًتٌـسِـآمًحً👏 صّـدٍقُنِيِ تٌـرتٌـآحً وٌطِيِبً حًآلَکْ😊

مسجات مزخرفة

Unknown User

October 17th 2016, 11:07 pm
0
boat