boat

حًلَوٌ آلَسِـهّـر لَصّـآر بًهّـ شُـي يفُـيدٍ  وٌکْلَ آلَحًکْي مًآفُـيهّـ شُـي يعٌآبًهّـ♥♪ وٌلَآ بًلَيآهّـ وٌآسِـتٌـريحً  نِوٌمًگ آﺰينِ مًنِ جّـلَسِـةّ نِمًيمًهّـ 

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 29th 2016, 8:50 pm

قُبًلَ تٌـنِآمً تٌـمًر سِـآعٌآتٌـ يوٌمًگ  تٌـجّـلَسِـ تٌـفُـکْر وٌوٌشُـ سِـوٌيتٌـ فُـيهّـآ وٌتٌـعٌآتٌـبً آلَنِفُـسِـ عٌلَﮯ تٌـقُصّـير وٌآلَﺰلَهّـ وٌدٍمًعٌکْ عٌلَﮯ خِـدٍگ مًنِ آلَحًسِـرهّـ سِـبآًقُةّ وٌتٌـطِلَبً آلَلَهّـ عٌفُـوٌهّـ وٌغُفُـرآنِهّـ وٌتٌـنِآمً عٌلَﮯ آمًلَ يشُـرقُ عٌلَيکْ مًنِ بًکْرهّـ 

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 29th 2016, 6:09 pm

سِـآمًحً قُبًلَ مًآتٌـنِآمً وٌآقُرأ آذِکْآرگ وٌسِـوٌرةّ آلَمًلَکْ وٌذِکْر بًهّـآآ آحًبًآبًک♥♪ْ خِـلَکْ کْذِآ دٍآيمً فُـي حًلَکْ وٌتٌـرحًآلَک ْ ؤ عٌسِـئ ربًي يسِـعٌدٍ آيآآمًکْکْکْ ♥♪

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 26th 2016, 12:54 am

آلَمًسِـآآء آلَيوٌمً بًطِعٌمً آلَحًلَآ  مًنِ حًضًـوٌر لَلَي طِوٌلَ َغُيبًتهّـ ♥♪ آلَمًکْآنِ بًجّـيتٌـهّـ ﺰآدٍ نِوٌرهّـ  يآعٌسِـآآهّـ بًدٍنِيتٌـهّـ دٍوٌوٌمً مًتٌـهّـنِي♥♪

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 25th 2016, 8:15 am

مساء الخير 💔💜 مساء سعيد 💞💝 💔💓لكل الأحباب والأصحاب 💖💖 💗💖تجدد المحبة والألفة بيننا يوميا ❤🍀🌷فنتذكر أناس لهم في قلوبنا معزة ثمينة غالية🌸🌹🌻🌼 أسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء 💟 🌹🌸❤🌿🌴

مسجات مسائية

Unknown User

January 25th 2016, 7:34 am

لُآ ٺفُڪر ٻآلُصًٻآﭸ⛅ وُلُلُيُلُ ٺوُہ 🌜 مْآيُځرٻ ڄوُ يُوُمْڪ غٍيُر فُڪرگ!! ځلُڪ ٻيُوُمْڪ وُلُآ ٺڛٺعٌڄلُہ مْرہ مْنْٺ رآڊيُ عٌنْ ٻآڪر وُوُشُ مْصًيُرگ♥

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 24th 2016, 10:52 am

شُمًعٌةّ آمًلَ هّذِآ آلَمًسِآآء نِوٌرهّآآ غُيَر ضوٌتٌهّ فُؤآدٍيَ بًنِوٌرهّآآ وٌآلَحًلَمً لَلَيَ آرتٌسِمً بًشُکْلَ غُيَر حًرگ آحًآسِيَسِ آلَسِهّر مًنِ شُآفُهّآآ

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 22nd 2016, 5:25 am

آڏ سہرتٌ لُآ تٌجٍلُس گڏآ♥ آڏگر آلُلُہ ۆصٍلُ علُﮯ آلُنْبْيَ♥ ۆڏگر بْہآآ آحٍبْآبْگ تٌگسبْ بْہآ آجٍر♥ يَمگنْ بْہآآ تٌفَتٌحٍ علُيَگ آلُصٍعآآيَبْ♥

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 19th 2016, 4:46 am

قَبّـلَ آلَنِوِمِ لَآتُنِسًسًـوِوِ 💗 صِـلَآةّ آلَلَيّلَ 💙 قَرآءةّ آذِكآر آلَنِوِمِ 💗 قَرآءةّ سًسًـوِرةّ آلَمِلَك💙 مِسًسًـآمِحً ـتُ آلَآنِآمِ 💗 وِضًـعَ ـ آلَمِنِبّـهِ عَ ـلَﮯ صِـلَآةّ آلَفُجَ ـر 💙 سًسًـبّـحً ـآنِك آلَلَهِمِ وِبّـحً ـمِدُك آشّـهِدُ آنِ لَآ آلَهِ آلَآ آنِتُ آسًسًـتُغّ ـفُرك وِآتُوِبّـ آلَيّك 💗

مسجات مسائية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 7th 2016, 10:42 am

💓اسعده الله 🌹مساكم🌹 وفتح الله 💓 باب 🍁الجنة لكم🌼 جميع 🍁واسعده 💞 الله🌛 يومكم بيوم 🌹جميل 🌜ومعطر💘 بعطور 🌺الورود 🌷والياسمـــين 🌺 وياس🌸 واتمنى 🌹لكم يومنا 🌸 💖🌱سعيد 🌻أحبتي 🌻وأصدقائي 🌹🌸🌹 🌻🌼🍁 🌺🍂🌼🌻🍁🌹🌻 🌼🌹🌼🍃🌳🍃🌼🍃🍁 🌹🌸🌹 💕💔💕 💞💜💞

مسجات مسائية

Unknown User

January 1st 2016, 4:01 pm
boat