boat

تَحتَ رَفّ الخَذّلانْ ..نضعْ البعّض مِن ذكرّانآ رُبما كانتْ الاجْمَل لكنْ ,,حِينَ خَذلنَا اصحَابُهآتَوشّحتْ بَالالمْ فَابعدنَاها عَنْ قُلوبنَآ عّلنا نَرتاح قَليلاً مِنْ هَم ألأشّتياق ,🍀

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 7:01 am

في داخل كل إمرأة إمرأة أخرى. لا يعرفها أحد تستيقظ فقط حين تنكسر 🚫

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 7:00 am

・ۨۨ✿ ﴾♚﴿・ۨۨ✿ ⇣ ✵~ ان كانـت رجولتك الناقصــة تهمـس لك ان مشاعـر الأنثـى خلقتٌ لتـداس ف تأكد ان مشُـاعر ابنتك اواختـك ستكـون ارضيـه رائعـه لاحدهـم يومـاً مـا....

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:57 am

☆لآ تٌضْغٌطّ عَلَىْ مَنٌ تُحٰبَ ☆ لَِ ٌيهْتمّ بُگَ ! آتٌرْكٓہَ حٌتُىْ يَعٌلَمْ بَنُفًسٓہَ : ) مٌنَ أنٌتَ !→️.. و مٌآذآ ْتكَوٌنٰ لٓہٓ

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:50 am

‏كُل الأشْيّاءْ تَخْذِلنّيے إلآ وَجْہ أُمّي ؛ أضْحَک فَ تَبْتَسِمْ لِيے ، أبْكّيے فَ تَدْمَع عَينّاهَا لَيْتَ كُلْ مَنْ حَولّيے بـ صِدْقّہا..

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:49 am

الأنسَانْ الطَيبّ دَائماً مُبتَسِم🍃 يَضحَك يُسَامحْ كَثِيراً🍂 يَتجَاهلْ كُل مَا يُؤلمُه 🍃 لَكنْ لآ أحَد يَعلَم مَا بَداخلُه🍂

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:49 am

لاَتخسر شيء ۆاَنت تعلم ب انك لنء تجد مثلہ

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:48 am

أّنِـأّأّنِــثّـى لَــَّسـتّ مَتّــګـبِرهِ وِلَأّمَـغٌـروِرهِ وِلَـَّسـتّ أّفِّــضّـلَ مَـنِ غٌـيِّـريِّ وِلَهِـذّأّ أّمَـتّـلَـګ⭐ قِـنِـأّعٌـهِ تّـجِـعٌـلَـنِـيِّ أّرفِّـضّ مَـقِـأّرنِـهِ نِـفِّـَّسـيِّ بِـأّحٌـدِ وِلَـــګــــن  ِ لَأّأّعٌـــطّـــيِّ أّلَـحٌـأّنِـيِّ أّلَأّلَمَنِ يِّـتّـقِـنِ عٌـزِّفِّـهِـأّ عٌـلَـى أّوِتّـأّر قِـلَـبِـيّ..ِ

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:48 am

قَِّسمَــأّ،.. َّسأّجِعٌــلَ ګــلَ ګلَـــبِ طّعٌنِنِــيِّ يِّبِګــيِّ بِګــأّء،.،. لَأّ يِّنِتّهِــيِّ!!! فِّقِــطّ؟. لَأّنِــهِ عٌبِــثّ مَــعٌ مَــنِ لَأّيِّعٌــرفِّ أّلَرحٌمَــهِ..!

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:43 am

・ۨۨ✿ ﴾♚﴿・ۨۨ✿ ⇣ ✵~ مۘـۣۛـۣۛـآإ جہيہت للہدنہيہا ادور نہصائہح عہقلي براسہيے والہيے براسيہ اسہوي....

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

November 13th 2015, 6:41 am
boat