boat

احشم بنات الناس بحشم خواتك .. لا تقرب أعراض المخاليق بالشين .. الدين يرجع لك ولو في بناتك .. كما تدين تدان لو هو بعد حين ..

مسجات إسلامية

Unknown User

September 25th 2016, 11:59 am
0 comments
Write a comment
boat