boat

✍�فتحت قلبي للصحب عدة أبواب ............وسيرتي نحو الصحب خير سيره ✍�حبيتهم من صدق والحب غلاب ............ أصحاب تشبه للنجوم المنيره ✍�أشارك الصاحب همومه والأتعاب ............ وأبقى مع الصاحب بشره وخيره ✍�وأسأل عليه وأتفقده كلما غاب ........... عبر إتصالي أورساله قصيره ✍�بحور شعري موج عاصف وجذاب ............ قد خيمت باليابسه والخضيره ✍�عند التحدي هاجسي مثل الإرهاب ............ والسلميه حلت قضايا كبيره ✍�أقوى من الطب الحديثه والأعشاب ............ أفحص وأداوي للجروح الخطيره ✍�طبيب نفسي هاجسي مخ وأعصاب ............ وأكبر محامي من وصل يستشيره ✍�دكتور يعرف بالمرض وأيش الأسباب ............ خبره من الباري وفضله وخيره ✍�يجمع فراق الشمل مابين الأحباب ............ بلسم يداوي للقلوب الأسيره ✍�قناص لانشل بنحو الهدف صاب ............ وزئرته مثل الأسد في زئيره ✍�والأن بشرح قصتي بأمر الأصحاب ............ لي بالصحب قصه طويله كبيره ✍ا�لصدق طبعي والصراحه والأداب ............ والراس شامخ مرتفع مثل صيره ✍�درست للصحبه دراسه والأصحاب ............ عند الشدايد والأمور العسيره ✍�كم شخص حبيته وكنتو له أهتاب ............ وأشاركه وقت الزعل والسريره ✍�أخلصت له حبي وأنيت لاغاب ............ وإن غاب عني سرت عايش بحيره ✍�أكلت له من كل مالذ أو طاب ............ كنت أحسبه روحي ولاشي نظيره ✍�حتى أتضح لي صحبته حب كذاب ............ وإنه من أصحاب النفوس الحقيره ✍�إن غـبت عـنه سـبنـي نـم وأغـتـاب ............ وبـاح بـأسـراري وفـلـت خبـيـره ✍�نسـى جـميـلـي والوفـاء بـتـقـلاب ............ بـآن الحـقـيـقه نـذل خـاين ظـميـره ✍�قـلبـي قـنـع مـن كـل خـايـن ونـصـاب ............ نـتـعوذ بـآ الله مـنـهـم وأسـتـجـيـره ✍�النذل شاب الراس من صحبته شـاب ............ مـن ينسى الصـاحـب وجـمـله وخـيـره ✍�من صحبة الأنذال قلبي خلاص تـاب . . ......... والجـيـد درعـي بالزمـن والـذخـيـره ✍الـجـيد مثل الليـث والـنـذل سـنجـاب ............ وصـحبـة الأنـذال حاجه ضـريـره ✍�الجـيد بـه يشتد روحـي والأعصـاب ............ وآنــا سلـاحـه بـالأمـور الخـطيـره ✍�ومـن تـكـبر دسـت كـبـره بـالأعقـاب ............ والعـين تُبـصر لـه ذبـابـه صـغـيره ✍�وأي صـاحب سـار بالـشـك مصـطـاب ............آتـجنـبه وأهـرب مسـافــه كبـيـره ✍�وأختـم صلاتي بالنبي خير الأحباب ............ شـافع لنا من نـار حـامـي سـعـيـره؟

مسجات مدح

Unknown User

September 7th 2016, 6:37 pm
2 comments
يوسف

يوسف عبده

سك

يظقظزن تنس

Write a comment
boat