boat

قـال لها : أحبــك 😍 قالـت لـه : إثـبتلي ؟؟😏 قـال لها : أححححببببـكـكـكـ ☺😍 قالـت لـه : وأنـي يـاعمـري بمـوت فيـك ماشـاء اللـه شـعب يقتنـع بزيـادة الحـروف 😂😂😂😂

نكت ومقالب

ايمي دال بو

January 26th 2016, 8:34 pm
0 comments
Write a comment
boat