boat

فلا تصاحب أخا جهل *** وإياك وإياه فكم من جاهل أردى *** حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء *** إذا ما المرء ماشاه وللشيء على الشيء *** مقاييس وأشباه وللقلب على القلب *** دليل حين يلقاه

مسجات متنوعة

Unknown User

April 2nd 2016, 3:55 pm
0 comments
Write a comment
boat