boat

لا أبحث عن أصدقاء عاديين ؛ ولكني أبحث عن أصدقاء لا أسقط منهم سهوا في ” زحمة ” حياتهم ! ولا يغيبون عن ذاكرة قلبي في ” زحمة ” أيامي !!

مسجات إعتذار

ابراهيم ناصر

August 11th 2015, 3:18 pm
0 comments
Write a comment
boat