boat

من رطب قلبه بذكر الله لن يتعب من جفاف الحياه 1051

مسجات إسلامية

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 3:47 am

فرق امـ😍ـي عن باقي النساء / ك فرق زمزم عن باقي المياه 😉

مسجات درر

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 3:46 am

بنت ال 13 عم تحب و تعشق و بنت ال18بتضل تلعب candy crush 😁😁

نكت ومقالب

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 3:46 am

وعندما اتحدث عن الجمال..ساكتفي بذكر اسـ💕ـمك.. 😚184

مسجات حب و غرام

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 3:46 am

ان كان لجسدي رووح .. فهي انتَ 🌹.... وان كان لنبضي قـ♥ـلب ... فهو انتَ

مسجات حب و غرام

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 3:45 am

يِّقِأّلَ أّنِ أّلَوِفِّأّء أَّّسطّوِرهِ حٌګأّهِأّأّلَشٍيّخَ عٌجِوِوِوِزِّ لَأّحٌفِّأّدِهِ ذّأّتّ لَلَيِّلَهِ حٌيِّثّ غٌلَبِهِمَ أّلَنِوِوِمَ فِّوِعٌدِهِمَ بِأّګمَأّلَهِأّغٌدِأّ فِّأّخَذّهِ أّلَمَوِوِتّ قِبِلَ أّګمَأّلَهِأّفِّلَمَ يِّفِّهِمَوِ مَأّهِوِ أّلَوِفِّأّء وِلَمَ يِّګمَلَ لَهِمَ أّحٌدِ أّلَحٌګأّأّيِّهِ😓أّتّمَنِى لَوِ أّنِهِمَ يِّعٌرفِّوِوِګ لَيِّعٌرفِّوِ مَعٌنِأّهِأّ😍صٌدِيِّقِهِ عٌمَرريِّ

مسجات متنوعة

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 2:01 am

مََّســأّء أّلَلَيِّلَ أّلَهِأّدِيِّ مَنِ ګلَ قِلَبِيِّ أّنِأّدِيِّ يِّحٌفِّظّګ ربِيِّ فِّيِّ بِأّلَيِّ طّوِوِوِلَ أّلَدِهِر يِّأّغٌأّأّأّلَيِّ

مسجات مسائية

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 1:58 am

متغیر حبیبےومو علی اوضاعڪ😫 قلےشصاربیڪوغیر اوضااعڪ😯 صایرماتجاوب من ادق علیڪ😞وبرد الرسائل خافت اشاعڪ😕 جوالڪ سڪت لامسج لامسڪول😟 ڪان بڪل دقیقه ینبض ابداعڪ یاخذنےالوقت ونسولف انا ویاڪ😊 ونغرد سوا بالحان ایقاعڪ😍 ویخلص حڪینا وتخلص الساعات ویصفر رصیدڪ وانا ڪنت اسمعڪ ڪل یوم ترسل حبیبےصباζ الخیر😘وڪل ڪلمهـ منه یفوζ نعناعڪ😚وڪنت من دقه وحده اهلا حبیبےتصیح😍وهلا المشترڪ لایرد قد باعڪ😭😭

مسجات حب و غرام

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 1:56 am

أّهِـ يِّأّدِنِيِّأّ لَيِّشٍ مَعٌيِّ قِأّأَّّسيِّ😭 ګلَمَأّ يِّعٌجِبِنِيِّ فَِّّستّأّنِ يِّطّلَعٌ مَوِ مَقِيِّأّأَّّسيِّ😝😜😄

نكت ومقالب

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 1:50 am

مَأّأّصٌعٌبِ أّنِ تّبِګيِّ أّلَلَيِّلَ أّشٍتّيِّأّقِأّ لَشٍخَصٌ وِهِوِ يَِّّسهِر يِّضّحٌګ لَشٍجِصٌ غٌيِّرګ

مسجات الم و حزن

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 1:49 am
boat