boat

رز الوعد ياصاحب العرف رزه..وانا خويك في نهار الطلايب ان ضقت خذ قلبي فضاك وتنزه..نوخ بقلبي معضلات الركايب ومثلك ليامن ضاق يبشر بعزه..ناتي بمايرضيك لو هي غصايب

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

September 4th 2017, 7:50 am

يازعيم الطيب والا ياعقيده..انت ياشيخ المراجل والكرامه يا فريد النوع يالقرم الوليده..تنهض يوم الوغى ثاير عسامه سعد من هو حطك حساب برصيده..في بنوك المرجله والا الشهامه

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

September 4th 2017, 7:49 am

سر يا قلم واكتب الابيات منقوشه بيوت شعر تشرفني معانيها للصاحب اللي يمد الطيب وينوشه من روس قوم علي العليا مبانيها رفقة شرف ماهي بالتلفيق مغشوشه يسمع بها قاصي العرب ودانيها

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

September 4th 2017, 7:49 am

أدري وحشتـگ لــو تگابــر بصـدگ وأدري خيالــي ما يفـــارق خيالك وأدري حنيني صوب قلبي يحدك حتى في بعادي ما تركتك لحالگ...

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

July 15th 2017, 5:48 pm

‏​‏​‏​‏​فَـگــر بْـعقلُگ لُآتٌـغمض جٍفَــۆنْـگ 😌 ۆأخــڏ آلُنْـصٍيَحٍہ جٍـعلُ ربْـيَ يَخـلُيَگ🌹 لُآشُفَتٌ نْآسـنْ بْآلُلُقـﮯ يَـمدِحٍـۆنْگ👥 أعـرفَ تٌـرﮯ هـرجٍ آلُقفَآ مآيَسلُيَـگ منْ يَـمدِحٍگ قــدِآم عيَنْگ يَخـــۆنْگ ۆمنْ يَمدِحٍگ بْقفَآگ بْآلُقلُبْ شُآريَگ❤

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

July 9th 2017, 6:04 am

أحٍرصٍ علُي آلُُيَ ضآق صٍدِرہ بْدِۆنْگ😢 ۆأتٌرگ 👈صٍدِيَقنْ بْـآلُسعه دِۆم بْآغيَگ بْعض آلُصٍدِآقہ لُلُمصٍــــآلُحٍ يَبْۆنْگ 😞 ۆألُيَآ خـڏآ آلُمطُلُۆبْ قلُ ۆشُ يبيَ فَيَگ علُيَگ فَيَ ربْع آلُسعدِ يَنْفَعــــۆنْگ لُـۆ ۆآحٍدِنْ منْهم عنْ آلُنْآس يَغنْيَــگ

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

July 9th 2017, 6:02 am

لُآصحتٌ ضآيَق ! گلُبْۆہم يَآعۆـنْگ ۆلُآغبْتٌ عنْہم أرسلُـــۆآ منْ يَنْآدِيَگ💌 يَرتٌآحٍ لُآشُآفَ آلُفَرحٍ فَيَ عيَۆنْگ 😍 ۆيَضيَق لُآشُآفَ آلُحٍڒٍنْ فَيَ حٍگآۆيَگ 😔 أحٍدِنْ علُﮯ سر آلُصٍدِآقه يَصٍۆنْگ💕 ۆأحٍدِنْ علﮯ سر آلُصٍدِآقه حٍگﮯ فَيَگ

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

July 9th 2017, 5:55 am

حًضًـيِّ سِـأّر مًـثًـلَ حًـضً أّلَفُـقُـيِّر أّلَيِّهّـوٌدٍيِّ لَأّفُـأّﺰ بًأّلَــجّــنِــهّ وٌلَأّعـــٌأّشُ دٍنِـيِّـأّهّ😁

مسجات متنوعة

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

July 4th 2017, 7:27 pm

ربْع آلُرخـآ لُآضقـتٌ صٍـعبْہ يَجٍۆنْـگ...... ۆربْـع آلُشُـدِآيَدِ ۆآحـٍدِنْ بـْس يَگفـَيَکْ💪

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

July 1st 2017, 7:37 am

لَلَيّ نِبّـيِّ رضًـآهِ يّدُوِر ّزَعَ ـلَنِآآ وِلَلَيّ تُجَ ـآهِلَنِآآ يّسًسًـعَ ـئ لَرضًـآآنِآ

شعر

أّبًــنِ سِـيِّـنِآء شُـخِـصّـيِّأ

June 29th 2017, 7:25 am
0 1
boat