boat

أبي يقول اسمع وصاتي وانا ابيك عشر وصايا قادحه من شراره من تجربه الدنيا وجردن مهاليك لقا بها الافراح عقب المراره الاوله طيب النبى في ملاقيك حافظ عليه ولا تنقص عياره لاتغض عينك لاتكلم محاكيك عطه على جوه وقدر وقاره والثانيه من جاك زابن وناصيك قله احرست ودارك تصير داره وان صاح ابن عمك فلا تقول وشفيك افزع معه واصمد على كل غاره والثالثه خوة اهل الطيب تغنيك والا ضعيفين الروابع خساره ومن يضحك بوجهك وهو ما يدانيك كبه وخله يحترق وسط ناره والرابعه لا حُزت نصرك بأياديك اقنع بنصرك لاتعاود مساره لاتومي بنفسك بدرب المهاليك مشين على الرجال كون انكساره والخامسه خابرك وانا مربيك ماينفعك كثر اللعب والدواره قلط ربوعك مجلسك يوم تأتيك وخل الدخون يدور داير مداره والسادسه رفيقك اللي يخاويك سافر معه وتعرف ماكر حراره اما رفيقن في مماشيه يحييك والا تغير وجهتك عن مساره والسابعه سرك يميتك ويحييك عليك باالكتمان تاره وتاره افشاء سرك عند من لايراعيك مايرفع البنيان عقب انهياره والثامنه من قبل لا اقول واوصيك لا خير في جارن ماهو يحب جاره جارك عطه روحك وما تملك اياديك ركد له الدله وشب المناره والتاسعه لو يغلط بحقك اخيك خذها بشحم وارفع مع الناس كاره علمه ترى علمك وطاريه طاريك عليك به لو كان ماله جداره والعاشره حب الهوى جعل مايجيك وان جاك فاللطف به وصونه وداره يومن بيضحك بك ويومن بيبكيك وياعزتي لك لاتعدى الستاره واللي عن العشر الوصايا بيغنيك عمود دين ونور درب ومناره ترى الصلاه وبس هي من تنجيك واللي ماهو يصلي حياته خساره ::

شعر

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 13th 2016, 9:04 am

آلُصٍبْآحٍ بْدِآيَةّ آمِلُ جٍدِيَدِ ۆرٍۆۆحٍ مِتٌفَآآآئلهُ بْآنْ آلُقآدِمِ آفَضلُ

مسجات صباحية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 12th 2016, 10:52 pm

عٍسآآنْيَ مِنْحٍرٍمِ مِنْگمِ يَآآجٍنْةّ آلُدِنْيَآآ ۆآحٍلُئ مِنْ فَيَهِآآ

مسجات حب و غرام

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 12th 2016, 4:07 pm

رغٍمْ ڏآڪ آلُٻعٌڊ مْآﺰلُٺ آنْٺ آقٌرٻہمْ لُي💕ُ

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 12th 2016, 1:44 pm

لُآ ٺقٌوُوُلُ آنْيُ نْڛيُٺ مْنْوُ يُقٌڊر يُنْڛﮯ نْٻض قٌلُٻہ💕

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 12th 2016, 1:44 pm

لَلَيّ خٌ ـذِآهِ آلَبّـعَ ـدُ وِعَ ـآآشّـ مِجَ ـهِوِلَ مِآعَ ـذِبّـك قَلَبّـك وِلَآ صِـآر مِشّـغّ ـوِلَ بّـآلَلَهِ وِصِـلَ لَيّ آخٌ ـر مِرسًسًـوِوِلَ

مسجات عتاب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 10th 2016, 5:25 pm

آځآآفُ آلُيُوُمْ آلُڏيُ لُآآرآڪ فُيُہ وُآنْآآ مْوُڄوُوُڊہ !!! وُلُآ آڛٺطُعٌ رؤيُٺڪ مْڄڊڊآً ♥!!

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 10th 2016, 5:10 pm

مْہمْآآ ﭸصًلُ آٻٺڛمْمْمْ ٺرﮯ آلُﭸيُآہ مْرآﭸ ٺصًفُئ لُآﭸڊ ☺

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 9th 2016, 11:16 pm

قٌٻلُ طُلُوُوُعٌ آلُشُمْڛ يُڛعٌڊ صًٻآآﭸڪ آلُصًٻﭸ ٻوُوُڄوُڊڪڪ يُشُررقٌ ٻنْوُرڪڪڪ وُآلُقٌلُٻ يُڊعٌيُلُڪ يُڛعٌڊ صًٻآآﭸڪڪ

مسجات صباحية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 9th 2016, 9:09 pm

‏العيــون اللي تراقب من بعيد يـاعساها ماتشوف ألا الهنـا💓 استريح يـالغلا مامن جـديد العهد باقي وأنـامازلت إنـا☺

شعر

🌹عآشقةالڄنآن🌹

January 8th 2016, 5:58 am
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
boat