boat

‏لاصار لك حاسد .. ونـاقـد ولـوام فاعـرف تراك بـعالي المجد جـالس لو منت كفو ما تلفـت .. لك أقوام ولا جيب لك طاري بوسط المجالس

شعر

Unknown User

October 13th 2016, 6:55 am

يِّصّـحًـبًـيِّ لَــوٌمًــجّــبًـــگـــــشُ أّلَـــشُـوٌوٌوٌقُ تٌـــجّــــيِّـــــبًـــگ : أّلَـمــــًصّـلَـــحـــــًهّـ :

مسجات مزخرفة

Unknown User

October 13th 2016, 6:55 am

بًقُدٍر مًعٌأّمًلَتٌـگ تٌـأّخِـذِ أّحًـتٌـرأّمًکْ وٌلَأّيِّهّـمًنِيِّ مًنِ تٌـگوٌنِ

شعر

Unknown User

October 13th 2016, 6:55 am

تٌــدٍريِّ لَـوٌنِگ تٌـمًشُـيِّ فُـيِّ عٌروٌقُـيِّ بًدٍلَ أّلَـدٍمً گأّنِ مًــوٌتٌ نِفُـسِـيِّ مًـــلَــيِّــوٌوٌوٌنِ مًـرهّ عٌــشُـأّنِ أّشُـوٌفُـکْ

مسجات حب و غرام

Unknown User

October 13th 2016, 6:55 am

أّحًـذِرتٌـبًيِّعٌ أّلَيِّ مًنِ أّلَنِـأّسِ شُـأّريِّکْ😚 وٌأّفُـطِنِ عٌلَيِّ أّلَيِّ مًأّيِّوٌدٍگ مًـوٌدٍهّ✋ دٍوٌر عٌـلَيِّ أّلَيِّ مًـنِ أّلَنِـأّسِ مًـغُلَيِّگ وٌأّتٌـرگ أّلَـنِـذِلَ وٌأّلَعٌنِ أّبًوٌجّـدٍجّـدٍهّ👊 تٌـرأّ أّلَـﺰمًنِ أّلَيِّـوٌمً مًثًـلَ أّلَشُـبًأّبًيگ🏢 تٌـفُـتٌـحً أّلَيِّ بًگيِّفُـکْ وٌتٌـسِـدٍ أّلَيِّ تٌـسِـدٍهّ

شعر

Unknown User

October 13th 2016, 6:02 am

کْمً مًنِ صّـريِّحً کْسِـبً أّلَعٌقُوٌلَ وٌکْمً مًنِ مًنِأّفُـقُ کْسِـبً أّلَقُلَوٌبً

مسجات متنوعة

Unknown User

September 25th 2016, 2:51 am

قُأّلَوٌ تٌـوٌأّدٍعٌ قُلَتٌ يِّأّصّـعٌبً أّلَوٌدٍأّعٌ وٌشُـلَوٌنِ أّوٌأّدٍعٌ مًنِ مًعٌهّـ قُلَبًيِّ وٌدٍيِّعٌ

مسجات وداع و فراق

Unknown User

September 24th 2016, 7:55 am

صّــّـرنِأّ مًأّنِجّـيِّ عٌـلـَيِّ أّلــَبًأّلَ سِـبًـحًأّنهّـِ مًغُـيِّر أّلأّحًوٌأّلَ(ღ˘⌣˘ღ)

مسجات مزخرفة

Unknown User

September 24th 2016, 7:51 am

👐يِّأّربً فُـکْ ضًـيِّقُ کْلَ مًتٌـضًـأّيِّقُ وٌمًهّـمًوٌمً وٌفُـرجّ عٌلَيِّ کْلَ حًـﺰيِّنِ يِّريِّدٍ أّلَقُربً مًنِگ يِّأّربً يِّأّسِـمًيِّعٌ وٌمًجّـيِّبً أّلَدٍعٌوٌأّتٌ

مسجات إسلامية

Unknown User

September 23rd 2016, 9:41 am
0
boat