boat

↓˓❁⸀ء عايش على حلـم الليالي و الايام والله يجيـب الي ورا الصبـر راجيـه .." ﴿ آللۀ يعـيــﻥ 💔🔕 ءُ﴾

شعر

الگبرياء لابيض

October 21st 2016, 12:03 pm

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 💔. كثر البعاد يقسي القلب يابنت. 💔 💔. لوكان لين. في بعادك تقسى. 💔 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 💔 ولاوصالك من عناالجرح قدطبت.💔 💔. لاهم. يغزيني ولاحزني. رسى 💔 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

شعر

قال الوداع عزوز

October 18th 2016, 4:49 pm

يِآلَلَيِ تٌـقُوٌلَوٌنِ آلَمًحًبًهّـ سِـهّـآلَآتٌـ💕 مًنِ حًقُکْمً بًآلَحًبً تٌـجّـهّـلَوٌنِهّـ 🌼 آلَحًبً مًآهّـوٌ کْلَآمً وٌيِقُآلَ 💕 وٌلَآ عٌلَى آلَخِـآصّـ يِقُضًـى نِهّـآرهّـ🌼 آلَحًبً دٍقُهّـ قُلَبً مًنِ غُيِر مًيِعٌآدٍ💕 وٌحًظُ عٌلَيِکْ إنِ صّـآدٍفُـ نـصيِبْکْ🌼 تٌـرتٌـآحً مًنِ آلَهّـمً وٌآحًزٍآنِ 💕 وٌطِفُـلَة هّـيِ شُـمًعٌة آلَدٍآر 🌼 وٌحًظُکْ ردٍيِ لَآصّـآر حًبًکْ نِهّـآيِآتٌـ💕 مًنِهّـآ خِـيِآنِهّـ وٌلَآ صّـآر لَغُيِرک🌼 ْ تٌـبًقُى حًسِـرهّـ دٍآخِـلَ آلَقُلَبً بًسِـکْآتٌـ 💕 وٌتٌـکْمًلَ حًيِآتٌـکْ لَوٌ تٌـبًقُى آسِـيِرهّـ 🌼

شعر

Unknown User

October 17th 2016, 11:09 pm

اضحك وشوف للي يحبك وترتاح😊 واترك من حاولو يضيقوونك😒 👌أسمع ترى هالناس أجناس.... سوي للي تشوفه صح واكمل مسيرك👍

شعر

Unknown User

October 17th 2016, 11:08 pm

☻عطيـني🍃 #قـــلب ما تغــــيره🍃 #الايــــام ☹ ☻ واعطيك🍃 #قلب تحرم عليه🍃 #الخيانه ☹

شعر

الگبرياء لابيض

October 14th 2016, 5:02 pm

قالت ترى منت بحلو قلت رجـال والزين ماهو من شروط الرجولـه الزين يلقى عنـد لباسـة الشـال والرجل زين ان كان زانت فعوله قالت علامك تلبس شماغ وعقـاال انت بدوي؟ قلت بدوي ومن حموله ما ألبس بناطيل لها الوان واشكال وامتر الشارع بعرضـه وطولـه قالت اجل راعـي معاميـل ودلال شرب القهاوي تحسبونـه بطولـه كيفي يابنت الحضر دله وفنجـال وحليب خلفـه بالمـراح معقولـه وحب الكرم والجود وعلوم الابطال مغروس فينا من زمـان الطفولـه قالت ترى بنت البدو حظها مـال قلت احذري حذرا تكوني جهولـه بنت البدو يابنت مضرب للامثـال فوق الجمال وطاعـة الله خجولـه ماحطة اصباغ ولا حطت ظـلال ولا سيرة بالسوق سيـر مهبولـه ودي بـك وابيـك وابـاك وابـغـاك جمّعتهـا لرضـاك واختـار فيـهـا شف ويش منها يتبع احكاك ورضـاك واللي لك اسقـي مسمعـك لا ضميهـا غديت (افر)احكـاي واسايـر احكـاك وانـا تشّـرف لكنـتـي واهتويـهـا مضمونهـا ودي بشوفتـك واهـواك ياللي دروب اهل الـردى مـا تجيهـا صانـك ولـي امـرك وحبـك وداراك ولاقــدر ردع الحـظـوظ ومجيـهـا نفسـك مهذبهـا وعـز الله ربّــاك مايـدري ان جيـش الهيـام يغزيـه @@@@

شعر

Unknown User

October 14th 2016, 4:59 pm

‏يا الله عسى إللي وفى بوعده في جنه الفردوس يلقى جزاه العين بالعين والعشق ياوسع مده قلبي هديته و قلبه لي الله هدآه

شعر

ضرارعبدالعليم

October 13th 2016, 11:53 am

‏لاصار لك حاسد .. ونـاقـد ولـوام فاعـرف تراك بـعالي المجد جـالس لو منت كفو ما تلفـت .. لك أقوام ولا جيب لك طاري بوسط المجالس

شعر

Unknown User

October 13th 2016, 6:55 am

بًقُدٍر مًعٌأّمًلَتٌـگ تٌـأّخِـذِ أّحًـتٌـرأّمًکْ وٌلَأّيِّهّـمًنِيِّ مًنِ تٌـگوٌنِ

شعر

Unknown User

October 13th 2016, 6:55 am

أّحًـذِرتٌـبًيِّعٌ أّلَيِّ مًنِ أّلَنِـأّسِ شُـأّريِّکْ😚 وٌأّفُـطِنِ عٌلَيِّ أّلَيِّ مًأّيِّوٌدٍگ مًـوٌدٍهّ✋ دٍوٌر عٌـلَيِّ أّلَيِّ مًـنِ أّلَنِـأّسِ مًـغُلَيِّگ وٌأّتٌـرگ أّلَـنِـذِلَ وٌأّلَعٌنِ أّبًوٌجّـدٍجّـدٍهّ👊 تٌـرأّ أّلَـﺰمًنِ أّلَيِّـوٌمً مًثًـلَ أّلَشُـبًأّبًيگ🏢 تٌـفُـتٌـحً أّلَيِّ بًگيِّفُـکْ وٌتٌـسِـدٍ أّلَيِّ تٌـسِـدٍهّ

شعر

Unknown User

October 13th 2016, 6:02 am
boat